Development of the curricular management model of the university of medellín

 • Herrera Marchena, Luis Guillermo (PI)
 • ALVAREZ MONTOYA, PAULA ANDREA (CoI)
 • ARANGO PORRAS, LUZ ANGÉLICA (CoI)
 • ARBOLEDA RIOS, OLGA LUCÍA (CoI)
 • ARENAS GIL, JHON DARÍO (CoI)
 • ARIAS ESPINOSA, LUISA FERNANDA (CoI)
 • ARIAS MONTOYA, HERNÁN DARÍO (CoI)
 • ARÉVALO ESCOBAR, ADRIANA MARÍA (CoI)
 • ATEHORTÚA LOPERA, LINA FANORY (CoI)
 • Agudelo Henao, Luis Fernando (CoI)
 • BEDOYA RAMÍREZ, PILAR EUGENIA (CoI)
 • BUSTAMANTE ROLDAN, JORGE OSWALDO (CoI)
 • BUSTAMANTE RUIZ, ELIANA CRISTINA (CoI)
 • CANO DUQUE, LEIDY YULIET (CoI)
 • CARVAJAL MESA, BELISARIO ALONSO (CoI)
 • CASTAÑO PÉREZ, ISABEL CRISTINA (CoI)
 • CASTRO HIDALGO, MARCELA (CoI)
 • CIFUENTES AGUDELO, ANDRÉS (CoI)
 • Cano Morales, Abel Maria (CoI)
 • DE LEÓN AGUILAR, JOSÉ CARLOS (CoI)
 • DÍAZ ARROYAVE, PAULA ANDREA (CoI)
 • DÍAZ LÓPEZ, MÓNICA ALEJANDRA (CoI)
 • ECHEVERRI VÁSQUEZ, WILSON DARÍO (CoI)
 • ESCOBAR CUERVO, YAMILE ANDREA (CoI)
 • FRANCO PÁEZ, JOHN JAIRO (CoI)
 • GARCÍA HENAO, MARÍA ISABEL (CoI)
 • GAVIRIA VANEGAS, LUISA FERNANDA (CoI)
 • GONZÁLEZ CASTRO, JAIME ALBERTO (CoI)
 • GONZÁLEZ CORREA, JOHN ALEXANDER (CoI)
 • GONZÁLEZ MORA, DIANA PATRICIA (CoI)
 • GRACIANO BRAVO, LILIANA MARÍA (CoI)
 • GÓMEZ GIRALDO, LEIDY CRISTINA (CoI)
 • HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS EMILIO (CoI)
 • JARAMILLO TRUJILLO, GLORIA EUGENIA (CoI)
 • JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL, SANDRA KATHERINE (CoI)
 • LONDOÑO JIMÉNEZ, VIVIANA (CoI)
 • LONDOÑO SERNA, CLAUDIA PATRICIA (CoI)
 • LOPEZ VILLA, JUAN CARLOS (CoI)
 • LÓPEZ SEPÚLVEDA, CARLOS ALBERTO (CoI)
 • MARULANDA OSPINA, SUSAN CATERINE (CoI)
 • MAYA TAMAYO, SANDRA CATALINA (CoI)
 • MEJÍA CORREA, LILIANA MARÍA (CoI)
 • MIRANDA ARBOLEDA, JORAL STELLA (CoI)
 • MONSALVE ARANGO, DAIRON (CoI)
 • MONTOYA CORREA, CAROLINA (CoI)
 • MORALES MARTÍNEZ, JUAN CARLOS (CoI)
 • MUÑOZ PÉREZ, CLAUDIA NATALIA (CoI)
 • ORTÍZ OROZCO, KAREN JOHANA (CoI)
 • OSORIO DUQUE, MARÍA VICTORIA (CoI)
 • OSORIO MORALES, SAMUEL ALBERTO (CoI)
 • PARRA GIRALDO, VIVIANA (CoI)
 • POSADA VÁSQUEZ, SANDRA LINEY (CoI)
 • PÉREZ CADAVID, LINA MARÍA (CoI)
 • RAMÍREZ ARBELÁEZ, JENNY MARCELA (CoI)
 • RENDÓN JARAMILLO, LEONARDO DE JESÚS (CoI)
 • RESTREPO OROZCO, ALEJANDRO (CoI)
 • REY SALCEDO, SAMUEL (CoI)
 • SALAZAR BOLÍVAR, JAIME ANDRÉS (CoI)
 • SALAZAR VÁSQUEZ, ANDREA (CoI)
 • SIERRA DE LA OSSA, SANDRA ELVIRA (CoI)
 • SIERRA PULGARÍN, LINA MARCELA (CoI)
 • URREGO MESA, TATIANA ALEXANDRA (CoI)
 • VALENCIA VÁSQUEZ, JUAN CARLOS (CoI)
 • VANEGAS PINEDA, BLADIMIR (CoI)
 • VARGAS ARREDONDO, LILIANA (CoI)
 • ZULUAGA CALLE, JOSÉ DARÍO (CoI)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences