The colombian constitutional bicentennial

 • Molina Betancur, Carlos Mario (PI)
 • ALVAREZ ACOSTA, MARCELA (CoI)
 • ALVAREZ MONTOYA, MARIO ALFONSO (CoI)
 • ALZATE HOYOS, LUIS ALFONSO (CoI)
 • ALZATE ORTÍZ, JUAN ESTEBAN (CoI)
 • ARBELÁEZ PÉREZ, NATALIA (CoI)
 • ARRIAGA LOZANO, DALEN J. (CoI)
 • BERNAL CORREA, CAROLINA (CoI)
 • BOTERO CHICA, LUIS ALFONSO (CoI)
 • BUSTAMANTE SÚAREZ, ASTRID ELENA (CoI)
 • CORDOBA JIMENEZ, MANUEL ALEJANDRO (CoI)
 • GUERRA ARANGO, CAROLINA (CoI)
 • HERNÁNDEZ GIRALDO, JUAN FELIPE (CoI)
 • JARAMILLO RESTREPO, FÁTIMA (CoI)
 • LONDOÑO NOREÑA, DIEGO (CoI)
 • MOLINA RODRÍGUEZ, MATEO (CoI)
 • MOSQUERA PALACIOS, CLAUDIA PATRICIA (CoI)
 • OROZCO SERNA, FRANCISCO JOSE (CoI)
 • PATIÑO MÚNERA, LINA MARÍA (CoI)
 • PELÁEZ ARANGO, FERNANDO (CoI)
 • RAMÍREZ QUINTERO, LILIANA MARÍA (CoI)
 • RESTREPO MESA, JENNIFER (CoI)
 • RESTREPO YEPES, JUAN DIEGO (CoI)
 • RIVERA RESTREPO, MABEL ELENA (CoI)
 • SALDARRIAGA URREGO, LUZ AIDÉ (CoI)
 • SOLANO SIERRA, MARÍA DEL PILAR (CoI)
 • SÁNCHEZ MURILLO, JULIANA ANDREA (CoI)
 • SÁNCHEZ ORTÍZ, GERMÁN (CoI)
 • SÚAREZ VÁSQUEZ, KAROL SILVANA (CoI)
 • URIBE GARCÍA, JAIME ALBERTO (CoI)
 • VALLE VALLE, ELIDIO (CoI)
 • VELÁSQUEZ MOLINA, JOSÉ RENÁ (CoI)
 • VÉLEZ GALLEGO, CLAUDIA (CoI)
 • ZAPATA HINCAPIÉ, DAVID (CoI)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities