Powers of instruction of the judge in relation to the evidence in a due process

 • Londono Jaramillo, Mabel (PI)
 • López, Adriana Arboleda (CoI)
 • ARISTIZABAL ZAPATA, ALEJANDRO (CoI)
 • BEATRIZ ELENA MUNOZ ALVAREZ, BEATRIZ ELENA MUNOZ ALVAREZ (CoI)
 • CARMONA ALVAREZ, MARGARITA MARÍA (CoI)
 • GARCÍA TORO, GLORIA ESTELA (CoI)
 • GARCÍA URREA, JORGE ALIRIO (CoI)
 • LOMBANA ARIAS, ANGELA CRISTINA (CoI)
 • LONDOÑO GÓMEZ, JUAN ESTEBAN (CoI)
 • LOPERA SERNA, ESTEBAN (CoI)
 • MAZO VELÁSQUEZ, DIANA PATRICIA (CoI)
 • MORA OROZCO, DIANA MARÍA (CoI)
 • ORDOÑEZ GUZMÁN, ALVARO EDUARDO (CoI)
 • OSPINA ZAPATA, JORGE HERNÁN (CoI)
 • POSADA MEJÍA, OSCAR ORLANDO (CoI)
 • PUERTA SERNA, JUAN DIEGO (CoI)
 • PULGARÍN ARIAS, ANDRÉS FELIPE (CoI)
 • ROMERO TURIZO, LAUREN (CoI)
 • SIERRA VASQUEZ, JUAN CAMILO (CoI)
 • TABORDA GARCÍA, DIANA MILENA (CoI)
 • TORRES RESTREPO, MARÍA EUGENIA (CoI)
 • TORRES VICTORIA, SERGIO ADRIÁN (CoI)
 • VAHOS PUERTA, LUIS FERNANDO (CoI)
 • VILLADA JIMÉNEZ, MARÍA ADELAIDA (CoI)
 • VILLAREAL RESTREPO, CAROLINA (CoI)
 • VÁSQUEZ MORENO, CONSUELO (CoI)
 • ZULUAGA SÁNCHEZ, SANDRA LUCÍA (CoI)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities